Máy bơm nhiệt heat pump CO2

R744
Máy bơm nhiệt nhiệt độ cao Mayekawa Unimo AW
Xem thêm

Máy bơm nhiệt nhiệt độ cao Mayekawa Unimo AW

Máy heat pump sử dụng môi chất CO2 (R744)

Công suất nhiệt 90.1kW @ A25W90

water temperature 90°C Nhiệt độ nước nóng tối đa

external air temperature -20°C Nhiệt độ không khí bên ngoài tối thiểu