Máy bơm nhiệt dân dụng

Máy heat pump VIESSMANN Vitocal 100-A
Xem thêm

Máy heat pump VIESSMANN Vitocal 100-A

water temperature 60°C Nhiệt độ nước tối đa

external air temperature -18° Nhiệt độ không khí bên ngoài tối thiểu

R410a
Máy heat pump Vaillant aroTHERM plus
Xem thêm

Máy heat pump Vaillant aroTHERM plus

Máy heat pump gió-nước

water temperature 65°C Nhiệt độ nước tối đa

external air temperature -18° Nhiệt độ không khí bên ngoài tối thiểu

Máy heat pump Vaillant aroSTOR
Xem thêm

Máy heat pump Vaillant aroSTOR

Máy heat pump tích hợp bồn chứa nước nóng

Phù hợp với ngôi nhà từ 2 đến 4 người.

water temperature 70°C Nhiệt độ nước tối đa

external air temperature -18° Nhiệt độ không khí bên ngoài tối thiểu

R410a
HEAT PUMP VIESSMANN VITOCAL 200-A
Xem thêm

HEAT PUMP VIESSMANN VITOCAL 200-A

water temperature 65°C Nhiệt độ nước tối đa

external air temperature -18° Nhiệt độ không khí bên ngoài tối thiểu