Máy bơm nhiệt bể bơi

R410a
Máy heat pump dành cho bể bơi iMax
Xem thêm

Máy heat pump dành cho bể bơi iMax

Công suất sưởi 7 kW đến 115 kW

water temperature 45°C Nhiệt độ nước nóng tối đa

external air temperature -10° Nhiệt độ không khí bên ngoài tối thiểu