Hộp VAV

Hộp gió VAV TROX TVT
Xem thêm

Hộp gió VAV TROX TVT

Loại TVT

Hộp gió đầu cuối VAV TVT Series kèm quạt gió lấy không khí chính và không khí cảm ứng và trộn lẫn hai loại kỹ lưỡng để cung cấp nguồn cung cấp không khí liên tục cho khu vực trong tòa nhà

water temperature

external air temperature Lưu lượng gió: lên đến 21.000 m³/h

Hộp gió VAV TROX kèm quạt
Xem thêm

Hộp gió VAV TROX kèm quạt

Loại TFP

Hộp gió đầu cuối VAV TFP Series kèm quạt gió lấy không khí chính và không khí cảm ứng và trộn lẫn hai loại kỹ lưỡng để cung cấp nguồn cung cấp không khí liên tục cho khu vực trong tòa nhà

water temperature

external air temperature Lưu lượng gió: 150 - 2100 l/s