Điều hòa không khí VRF

R410a
Điều hòa không khí Panasonic Mini-FSV LE2
Xem thêm

Điều hòa không khí Panasonic Mini-FSV LE2

Máy điều hòa không khí trung tâm nhỏ của Panasonic

water temperature

external air temperature 46°C Nhiệt độ không khí tối đa