Bồn chứa nước nóng

Bồn chứa nước nóng Viessmann Vitocel
Xem thêm

Bồn chứa nước nóng Viessmann Vitocel

Bồn chứa nước nóng dạng kín Viessmann Vitocell (Đức).

water temperature 95°C Nhiệt độ làm việc tối đa

external air temperature 10 Bar Áp lực làm việc tối đa